შესვლა

კავშირგაბმულობის ანძები

კავშირგაბმულობის ანძები

2013 წლიდან შპს„აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“, ქვეყნის მასშტაბით ოპერირებას უწევს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას, რომლებზეც განთავსებულია (ან სამომავლოდ იგეგმება) მობილური ან/და ინტერნეტ ოპერატორების კუთვნილი საბაზო სადგურები და ინფრასტრუქტურა. ქვეყნის მასშტაბით მსგავსი 500-მდე ლოკაციაა რომელიც წარმოადგენს შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ საკუთრებას. საიჯარო ხელშეკრულებების საფუძველზე ქონება გადაცემულია ბიზნეს სუბიექტებზე, რომლებიც საქმიანობენ ამ სფეროში (მაგთიკომი, ჯეოსელი, მობიტელი, სილქნეტი და ა.შ.)

ასევე გაეცანით