შესვლა

matthew-henry-VviFtDJakYk-unsplash

ჩვენ შესახებ

შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის” 100 % წილის მფლობელია სახელმწიფო.

კომპანია ფლობს უძრავი ქონების აქტივებს და ახორციელებს მათ ეფექტურ მართვა-განკარგვას საზოგადოებრივი და პარტნიორების ინტერესის გათვალისწინებით.

ჩვენი საქმიანობა

  • კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქტივების მართვა და გაიჯარება ელექტრონული ან საჯარო აუქციონის წესით
  • სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელება – სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია საზოგადოებრივი და პარტნიორის ინტერესების გათვალისწინებით
  • მობილური ოპერატორების მოთხოვნის საფუძველზე კავშირგამბულობის ზონების გაზრდის ხელშეწყობა