შესვლა

იყიდება 224, 87 კვ.მ თბილისში

იყიდება 224, 87 კვ.მ თბილისში

Category:

Product Description

იყიდება ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა N70-ში მდებარე შ/ნ N6-ის სარდაფში არსებული 224,87 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული 212,61 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N01.10.13.031.006.06.503). სარდაფს შესასვლელი აქვს მხოლოდ ეზოს მხრიდან. აღნიშნულ ქონებას ჰყავს თანამესაკუთრე.