აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Phone Icon fb

ჩვენს შესახებშპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“ სახელმწიფოს 100 % წილით დაფუძნებული შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ შვილობილი კომპანიაა. კომპანია ფლობს უძრავი ქონების აქტივებს და ახორციელებს მათ ეფექტურ მართვა-განკარგვას საზოგადოებრივი და პარტნიორების ინტერესის გათვალისწინებით.

კომპანია საქმიანობს სამი ძირითადი მიმართულებით:

1. კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქტივების მართვა და გაიჯარება ელექტრონული ან საჯარო აუქციონის წესით.

2. სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელება - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია საზოგადოებრივი და პარტნიორის ინტერესების გათვალისწინებით.

3. მობილური ოპერატორების მოთხოვნის საფუძველზე კავშირგამბულობის ზონების გაზრდის ხელშეწყობა.