შესვლა

ქირავდება ქალაქ ქუთაისში, რიონჰესის ტერიტორიაზე, წყალწითელის მიმდებარედ (ყოფ. საგზაო სამმართველო) არსებული 3500 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N03.06.27.381).

განცხადების ტიპი

ლოკაცია

განცხადება ვერიფიცირებულია