შესვლა

იყიდება ქალაქ თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩა, მიონის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 7568 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კN01.13.02.003.403).

განცხადების ტიპი

ლოკაცია

განცხადება ვერიფიცირებულია