აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Phone Icon fb

მესტია

"შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია" მესტიაში მდებარე სასტუმრო-სახლში, რომელიც საჭიროებს სარეაბილიტაციო და სახანძრო უსაფრთხოებისათვის საჭირო სამუშაოების ჩატარებას, 2019 წელს გეგმავს მის საკუთრებაში არსებულ ქონებაში ამორტიზირებული სახანძრო და სიგნალიზაციის სისტემის შეკეთებას.