აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Facebook Icon fb

კავშირგაბმულობის ანძები

2013 წლიდან შპს„აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“, ქვეყნის მასშტაბით
ოპერირებას უწევს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას, რომლებზეც განთავსებულია (ან
სამომავლოდ იგეგმება) მობილური ან/და ინტერნეტ ოპერატორების კუთვნილი საბაზო სადგურები და
ინფრასტრუქტურა. ქვეყნის მასშტაბით მსგავსი 500-მდე ლოკაციაა რომელიც წარმოადგენს შპს „აქტივების მართვისა და
განვითარების კომპანიის“ საკუთრებას. საიჯარო ხელშეკრულებების საფუძველზე ქონება გადაცემულია
ბიზნეს სუბიექტებზე, რომლებიც საქმიანობენ ამ სფეროში (მაგთიკომი, ჯეოსელი, მობიტელი, სილქნეტი და ა.შ.)