აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

Phone Icon (032) 2 22 65 33
Phone Icon fb

კავშირგაბმულობის ანძები

გისის სპეციალისტები კავშირგაბმულობის ანძების აღრიცხვისა და ლეგალიზაციის მიზნით მოკვლევით სამუშაოებს საქართველოს მასშტაბით ატარებენ.